I SRK kan du lære at ro i forskellige typer af både. Du kan lære at ro:

  • Inrigger
  • Coastalbåd
  • Sculler 
  • Havkajak

Vi har desuden en Tiki-turkajak, men vi udbyder ikke kurser i roning i turkajak.

Læs mere om inriggeren HER

Læs mere om coastel HER

Læs mere om sculler HER

Læs mere om tur- og havkajak HER

De forskellige både har forskellige kvaliteter, så hvis du vil have størst mulig glæde af klubben, sørger du for at blive frigivet i alle bådtyperne.

Det foregår typisk sådan, at du bliver instrueret i den ene bådtype det første år og de andre bådtyper årene efter.