Klubbens historie

Klubben blev stiftet i 1999 på Grundlovsdag. Den første standerhejsning fandt sted på bådebroen ved klubbens første formand Ole Haaning Thomsen.

Et par brugte robåde blev indkøbt, og klubben var i gang. Bådene lå i starten under presseninger på stranden.

Roklubben lejede herefter af Strib Bådeklub i 2000 et faldefærdigt surferskur på ca. 40 m3 beliggende på kommunens areal på stranden.

Hurtigt efter lejemålet var indgået, gik SRK i gang med en storstilet renovering af surferskuret og opførelsen af den første bådehal, som var klar til indvielse ved standerhejsningen i 2002.

I 2008 blev der opført endnu en bådehal.

De første to (røde) havkajakker blev indkøbt som suplement til de to Tiki-turkajakker, og en kajakafdeling var i sin vorden.

I forbindelse med klubbens 10 års jubilæum døbtes endnu to havkajakker. 

Klubben råder nu over 4 to-åres inriggere, 1 fire-åres inrigger, 1 coastal båd, 1 sculler samt 1 Tiki turkajakker og 13 havkajakker.  

I 2010 delte SRK stranden og kluhuset med Strib Bådeklub, som havde et tiltag med unge, der skulle sejle optimistjolle. Det stoppede dog efter én sæson.

I 2016-17 blev det eksisterende klublokale udvidet med 55 m2. Klubben får for første gang dame- og herreomklædningsrum med bad samt toilet med skyl, og ergometrene blev flyttet ind fra de uopvarmede bådehaller. Vi har nu i alt 11 ergometre.

Et hejseværk for nemmere håndtering af robådene og nye kajakreoler til de mange nye kajakroere de senere år er etableret lige op til klubbens 20 års jubilæum.