Klubbens historie

   

2024

Efter mange år som lejer lykkes det endelig i 2024 at blive herre i eget hus, da vi efter mange års forhandlinger overtog lejemålet fra Sejlklubben, hvilket har været en begrænsning for fortsat udvikling af klubbens faciliteter på strande i Strib. 
Og det kom i det helt rigtige år hvor vi også kan fejre 25 års Jubilæum med fest og kage.

Der holdes en fest i anledning af klubbens 20 års jubilæum.

Der monteres et hejseværk i bådehallen til robåde, dels for at det skal være lettere at håndtere bådene, dels for at skaffe mere plads. Der bliver bygget nye kajakreoler til de mange nye kajakroere. 

2019

2016-17

Det eksisterende klublokale udvides med 55 mᒾ . Klubben får for første gang omklædningsrum til både damer og herrer, så der nu er mulighed for at gå i bad. Hidtil har man klædt om i køkkenet. Det mobile udendørs das erstattes med et indendørs toilet med skyl. Ergometrene flyttes ind fra de uopvarmede bådehaller. Klubben har nu i alt 11 ergometre, som benyttes flittigt til adskillige hold fordelt over både formiddags- og aftentimer. Rospinning er et godt aktiv til hvervning af nye medlemmer til klubben, så endnu flere kan komme på vandet.

I forbindelse med klubbens 10 års jubilæum købes endnu to havkajakker. Klubben råder nu over 4 to-åres inriggere, 1 fire-åres inrigger, 1 coastal båd, 1 sculler samt 1 Tiki turkajakker og 13 havkajakker.

2009

2008

Der opføres endnu en bådehal. De første to havkajakker bliver indkøbt som supplement til de to Tiki-turkajakker, man allerede ejer.

Roklubben lejer et faldefærdigt surferskur, ejet af Strib Bådeklub, på ca. 12 mᒾ beliggende på kommunens areal på stranden. Kort efter går man i gang med en storstilet renovering af surferskuret samt opførelsen af den første bådehal, som er klar til indvielse ved standerhejsningen i 2002.

2000

 

1999

Strib Ro- og Kajakklub stiftes på Grundlovsdag. Den første standerhejsning finder sted på stranden under ledelse af klubbens første formand Ole Haaning Thomsen.

Et par brugte robåde bliver indkøbt, og klubben er i gang. Bådene ligger i starten blot under nogle presseninger på stranden.